Wednesday, March 21, 2012

Рок Трип на ТРЛО

Стандард како и секоја година првиот рок трип е секогаш на Трло.
Супер пројде овој рок трип многу убаво време дури и сончаница ме фати, прва за годинава.
Со партнерката за Рок Трипови Лиде победивме и на овој роктрип иако немаше многу пријавени за натпреварување.
супер провод :)

No comments:

Post a Comment